Producten
Nieuwe producten
Aanbiedingen
Unicef / Amnesty
Themadagen
Kerstpakketten
Grootverbruik
l  Eten & Drinken  l  Kunstnijverheid  l  Sieraden  l  Accessoires  l  Wierook  l  Speelgoed  l  Papier  l l  Home  l  Terug  l
l  Contact  l  Sitemap  l
Eerlijke handel
Producten
Nieuwe producten
Aanbiedingen
Themadagen
Kerstpakketten
Grootverbruik koffie
Vrienden pagina
Zakelijke vrienden
Vrijwilligers
Onze wereldwinkel
Contact

Jaarverslag 2011

Voorwoord

Zoals in het jaarverslag over 2010 vermeld, hebben wij, dankzij bijdragen van de Deelgemeente, het Delta Donatiefonds en de Business Club ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan, een professioneel kassa-automatiseringssysteem kunnen aanschaffen.

Wereldkassa
Op 1 maart is het programma officieel in gebruik genomen en de eerste handeling is verricht door Hestia Reukema, voorzitter Deelgemeente Hoek van Holland en Jeroen Appel van Business Club Hoek van Holland.
Op 2 januari 2011 zijn we begonnen met de implementatie van het programma. Alle artikelen in de winkel zijn door onze handen gegaan om in het systeem te brengen en om te zorgen dat er een barcode en een prijs op stond. Verder hebben alle medewerksters instructie ontvangen hoe om te gaan met het systeem.

Het kassasysteem "Wereldkassa" is speciaal ontworpen voor Wereldwinkels en daarbij is rekening gehouden met de vaak wat oudere gebruikers, dus gebruikersvriendelijkheid was een heel belangrijk criterium. Verder was er een demo waarmee geoefend kon worden. We zijn er best trots op dat iedereen het gebruik al snel in de vingers had.

De penningmeester kan allerlei financiële overzichten uit het programma halen, waardoor we o.a. snel kunnen zien welke artikelen wel en niet goed verkopen.

Ondanks de drukte rond de invoering van het kassasysteem hebben we ook in 2011 weer vele activiteiten ofwel zelf ontplooid, ofwel meegedaan met door anderen georganiseerde evenementen.

Een greep daaruit vindt u verderop in dit verslag.

De Gemeente Rotterdam gaat voor de titel "Fairtrade Gemeente".

Om het gedachtegoed van fairtrade te versterken is onder meer het concept van fairtrade gemeente ontwikkeld. Om de titel fairtrade gemeente te kunnen krijgen moet een gemeente aan diverse criteria voldoen. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven, maar ook ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten hun steentje bijdragen. Een belangrijke ‘motor’ van dit proces is een lokale werkgroep. Die werkgroep bestaat uit enthousiaste mensen van maatschappelijke organisaties, ondernemers en ambtenaren.

Wij hebben het initiatief genomen om van Hoek van Holland een "Werelddorp in een wereldstad" te maken. De eerste vereiste is dat de Deelgemeente meewerkt om deze eervolle titel te behalen, omdat van de (deel)gemeente inzet gevraagd wordt. In november 2011 is daartoe aan Mevrouw Reukema een fles wijn met een speciaal door Fréderique Spigt ontworpen etiket overhandigd met de vraag of zij zich achter de plannen wil scharen. Omdat dit initiatief enthousiast werd ontvangen zullen in 2012 de plannen verder uitgewerkt worden. Vanuit Rotterdam mogen wij rekenen op ondersteuning van de stedelijke werkgroep.

Zoals ook vorig jaar al verwacht, heeft 2011 inderdaad een terugval in inkomsten laten zien. Vooral de Sinterklaas- en Kerstverkopen vielen tegen. Wij verwachten ook in 2012 een geringe daling van de verkopen, tenzij het economisch beter gaat in Nederland.

Ineke Hanemaaijer, voorzitter
April 2012

Activiteiten

Fairtrade pakket
Op World Fair Trade Day (WFT-Day) hebben wij een ontbijt georganiseerd voor de medewerksters van de Bibliotheek. Het voortbestaan van de Bibliotheek is niet zeker en wij vonden dat zij wel iets extra’s verdiend hadden. Behalve het brood en het eitje bestond het gehele ontbijt uit Fairtrade voedselproducten. Het gebaar werd door de medewerksters van de Bibliotheek erg op prijs gesteld. Als dank mochten wij een maandlang een greep uit onze kunstnijverheidartikelen tentoonstellen in een vitrine midden in de bibliotheek. Klanten konden in de week voorafgaand aan de WFT-dag een briefje met hun naam inleveren, waarmee zij een ontbijtpakket konden winnen. Ina Mouris van MPB sponsorde 2 extra pakketten en zij heeft de uitreiking van de 3 pakketten voor ons verzorgd.

Braderie
Hoewel de braderie ons niet veel extra klandizie oplevert, vinden wij het toch belangrijk om onze winkel in een kraam te presenteren. Wij staan alleen op zaterdag.

Leerlingen, groep 7
Wereldreis
Het organiseren van een "wereldreis" voor de leerlingen van groep 7 vinden wij belangrijk. De kinderen krijgen op school een lesprogramma aangeboden en daarna gaan ze bij verschillende winkels kijken. Deze keer was de "Driemaster" aan de beurt. Het is erg prettig dat de winkeliers graag meewerken. Dit jaar kon een bezoek gebracht worden aan: De Marathon, Marskramer, Bruna, Artusi Uno en natuurlijk de Wereldwinkel. Ook nu was het weer een geslaagde ochtend.

Enveloppenactie
Wij hebben meegedaan aan de door de Ondernemersvereniging geïnitieerde Enveloppenactie. Er waren 6 waardebonnen van € 25,- te winnen, maar niet alle zijn opgehaald.

Kerstmarkt
Ook op de Kerstmarkt, die door Humanitas werd georganiseerd, heeft de Wereldwinkel zich gepresenteerd. We hadden een kraam samen met Amnesty International. De verkopen verliepen leuk en goed.

Puur Restaurantweek en de onthulling van de limited edition fles wijn
Limited edition flessen wijn
Wij vinden het heel erg leuk dat 2 restaurants in Hoek van Holland deelnamen aan de "Puur Restaurant Week" van 14 t/m 20 november 2011. Vorig jaar heette deze week nog de "Fairtrade Restaurant Week", maar wij juichen het toe, dat de doelstelling breder is gemaakt en dat er steeds meer restaurants aan deze week deelnemen.

Om de week en de restaurants onder de aandacht van de inwoners van Hoek van Holland te brengen en onze waardering over de deelname aan de restaurants te laten zien, hebben wij 3 limited edition flessen wijn uitgereikt aan Sjoerd Henstra van Zwoel en Marcel Zumker van de Torpedoloods.

Gedurende de Puur Restaurant week werd in de Wereldwinkel reclame gemaakt voor de 2 restaurants.

Eerder heeft de onthulling van deze limited edition plaatsgevonden door overhandiging van de fles aan Hestia Reukema, voorzitter dan de Deelgemeente.

Het etiket van deze wijn is ontworpen door Frederique Spigt en heeft zowel een stoere Rotterdamse als een we-reldwijde uitstraling.

Vrienden van Wereldwinkel Hoek van Holland
Voor minimaal € 15,- per jaar kan men "Vriend van Wereldwinkel Hoek van Holland" worden en daar tegenover staat dat men alle kunstnijverheidartikelen met 10% korting kan kopen. Zesmaal per jaar kan men met extra korting kopen. Helaas loopt het aantal Vrienden toch wat terug.

Vrijwilligers
Ook het afgelopen jaar hebben we wat mutaties gehad in de bezetting van de vrijwilligers. Jammer, maar twee medewerkers zijn om verschillende redenen gestopt met hun werk bij ons. Helaas hebben we daarvoor in de plaats nog geen nieuwe medewerkers kunnen aantrekken. Doordat er minder vrijwilligers zijn, is de werkdruk groter geworden. We zijn dus naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Bestuur
Het bestuur van de Wereldwinkel bestaat uit 6 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester, twee leden en een adviseur. Gezien de grootte van de winkel vinden de vergaderingen bij een van de bestuursleden thuis plaats. Een van de leden van het bestuur is gestopt en vervangen door een ander lid.

Voor de medewerksters wordt 2-maandelijks werkoverleg gehouden in een van de zalen van de Dorpskerk.

Inkoop

Kunstnijverheid
Ook het afgelopen jaar zijn we regelmatig afgereisd naar Culemborg om daar de inkopen voor Wereldwinkel Hoek van Holland te doen.

In Culemborg zitten de meeste van onze importeurs. Tegenwoordig gaan we vaak eerst naar Centrum Mondiaal, een groot verzamelgebouw, waar zo’n 12 importeurs zitten. Wij gaan bij hen langs en kopen in wat we denken nodig te hebben voor de winkel. Soms moeilijk om te kiezen, is dat niet te duur en hoeveel moet je er van nemen. En iets nieuws, door kunstenaars ontworpen met uiteraard een prijskaartje daaraan. Heeft Hoek van Holland daar een markt voor? Eens een of twee proberen of laten staan?

Spiegel
En die grote spiegel dan, die is toch wel erg mooi! Voor dat soort keuzes staan we dan.
Bij deze importeurs worden de artikelen voor ons ingepakt, soms al in het magazijn: dan ga je met een scanner rond om te scannen wat je wilt inkopen en haal je het een paar uur later op.

Op korte afstand zitten nog 3 importeurs o.a. Cusco (Peru) en Simbolica- (zilveren sieraden) en Teranga. Hier gaan we af en toe langs.

Daarna bezoeken we altijd Fair Trade en de Evenaar- samen in een grote soort supermarkt waar we met 2 karretjes rond gaan om de door ons gewenste artikelen uit te zoeken en te verzamelen. Deze worden allemaal gescand en door ons zelf ingepakt en in de auto geladen.

Meestal gaan we met 2 inkopers, maar soms kunnen er ook vrijwilligers uit de wereldwinkel mee en dan zijn 2 auto’s wel handig voor alle spullen/ artikelen. Het is soms passen en meten om alles mee te krijgen.

Maar daar mee zijn we er nog niet. Staat alles in de winkel, dan is het uitpakken geblazen en moeten alle artikelen gescand en ingebracht worden in het kassasysteem. Als vuistregel kan je stellen: een dag inkopen betekent ook een dag uitpakken en in het kassasysteem brengen.Twee keer per jaar krijgen we bezoek van iemand van Mira, de leverancier van wierook, wierookhouders en aanverwante artikelen, daar kunnen we dan onze bestelling plaatsen.

En het is de kunst artikelen in te kopen die gretig verkocht worden, naast natuurlijk het basisassortiment dat in elke WW niet ontbreekt zoals vriendenkringen, Boeddha’s, kaarsen uit Swaziland, groepjes uit Peru enz.

Food
De inkoop van de food is ook dit jaar weer zeer voorspoedig verlopen. Door de inkoopsamenwerking met de andere winkels uit het Westland hebben wij weer een hoge omzet gehaald bij Fair Trade Original. Hierdoor krijgen wij de maximale korting en dit jaar hebben wij weer een hoge koffiebonus ontvangen. Deze bonus hebben wij met de andere winkels gedeeld.

We hebben dit jaar weer een aantal nieuwe producten geïntroduceerd, zoals nieuwe theesoorten , fairtrade, biologisch en 100% natuurlijk, bijv. groen/citroen, bosvruchten, fruitvariatie en Engelse melange. Ook is een nieuwe Aziatische kooklijn geïntroduceerd met woksauzen, sweet Chili saus, ketjap en twee curry kruidenpasta’s. Deze nieuwe producten konden geproefd worden tijdens een "Heerlijke Middag" bij Fair Trade Original in Culemborg, waar twee medewerksters naar toe zijn geweest.

Brownies
Nieuw is ook de bakmix voor Muffins en de mix voor Brownies. De Chocoladeletter was een nieuw product, dat met veel enthousiasme ontvangen werd.

De Fair Trade Original cacaopoeder is bij het programma Kassa! als beste getest. Ook de Zuid-Afrikaanse Vonkelwijn is positief beoordeeld tijdens een test door MyStyle.

In de week van 14 t/m 20 november was de Puur Restaurant Week, waaraan "De Torpedoloods" en "Zwoel" hebben meegedaan en die diverse producten uit de wereldwinkel verwerkt hebben in het menu.

We hebben ook dit jaar aan de PKN, de RK en aan de praktijk voor Fysiotherapie de grootverbruik koffie geleverd.

Onze dank gaat uit naar de Deelgemeente voor het gebruiken van de loods waar de ingekochte artikelen afgeleverd mogen worden.

Verkopen

Kerstpakketten
Kerstpakketten
Het aantal kerstpakketten was dit jaar ongeveer gelijk aan 2010. Het inpakken van de pakketten is altijd weer een gezellig gebeuren, waar bijna alle medewerksters aan meehelpen.

Kaarten
De kaarten van Floris vinden gretig aftrek in de winkel. Bij elke inkoop zijn er weer nieuwe soorten en af-beeldingen.

Ook verkopen wij kaarten van Fairtrade en van Zimbabwaanse kunstenaars.

Unicef en Amnesty International
Wij hebben een aparte verkoophoek voor Unicef en Amnesty. Helaas is het verkooppunt van Unicef in Naaldwijk gesloten, zodat de verkoop van artikelen afgelopen zomer is gestopt. Unicef Kerstkaarten verkopen wij alleen nog op bestelling.

Wel is er nog een schap met Amnesty artikelen en dat wordt in 2012 uitgebreid.

Omzet en financiën
Het was moeilijk om het goede jaar 2010 te evenaren of zelfs te overstijgen. In 2010 kregen wij namelijk extra aan-dacht vanwege het 35-jarig bestaan. Toch bleven de verkopen tot oktober 2011 op een redelijk niveau, maar no-vember en december vielen erg tegen.

Lidmaatschap
Wereldwinkel Hoek van Holland is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, de Ondernemersvereniging Hoek van Holland en de Business Club Hoek van Holland.

Bedankt voor uw medewerking in 2011

Amnesty International Westland, Bruna, Business Club Hoek van Holland, Deelgemeente HvH, Mw. H. Reukema, Hoekse Krant, Keja Media, Lectron, Lunchroom Artusi Uno, Marskramer bv, Marathon Bakkerij, Mouris Projecten Bureau MPB, Unicef

Omhoog  l  Terug
l  Eten & Drinken  l  Kunstnijverheid  l  Sieraden  l  Accessoires  l  Wierook  l  Speelgoed  l  Papier  l

Copyright © Keja Media - All rights reserved 2009