Producten
Nieuwe producten
Aanbiedingen
Unicef / Amnesty
Themadagen
Kerstpakketten
Grootverbruik
l  Eten & Drinken  l  Kunstnijverheid  l  Sieraden  l  Accessoires  l  Wierook  l  Speelgoed  l  Papier  l l  Home  l  Terug  l
l  Contact  l  Sitemap  l
Eerlijke handel
Producten
Nieuwe producten
Aanbiedingen
Themadagen
Kerstpakketten
Grootverbruik koffie
Vrienden pagina
Zakelijke vrienden
Vrijwilligers
Onze wereldwinkel
Contact

Jaarverslag 2012

Voorwoord

Zoals voor de meeste winkels is ook voor onze Wereldwinkel 2012 een moeilijk jaar geworden. De crisis die in 2010 al merkbaar was, heeft zich versterkt in 2011 en 2012.

Vooral de Sinterklaas- en Kerstinkopen bleven flink achter bij voorgaande jaren. Ook ontvingen wij in 2012 voor het laatst subsidie van de Deelgemeente, een subsidie die wij slechts node kunnen missen. Toch blijven alle vrijwilligers vol goede moed geloven in de toekomst: tenslotte moet er eens een einde aan de crisis komen.

Op landelijk niveau blijft de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels kiezen voor versterking van de commerciële lijn (hoge contributie van aangesloten winkels, verplichte winkelinrichting met hoge kosten, commerciŽle partners). Vele wereldwinkels, waaronder District West, hebben zich langdurig ingespannen om een andere koers te bewerkstelligen, hetgeen helaas niet is gelukt. Daarom hebben ca. 50 wereldwinkels, waaronder wereldwinkel Hoek van Holland, besloten om hun lidmaatschap op te zeggen.
Gelukkig hebben enkele enthousiaste winkels het voortouw genomen om een nieuwe vereniging op te richten, waar wel fairtrade, dienstverlening aan de leden en zakelijkheid vooropstaan. Dit biedt ons inziens nieuwe kansen voor het concept wereldwinkels.

2012 was ook het jaar dat twee bestuursleden van onze winkel zich hebben ingezet om, in navolging van Rotterdam, te trachten het predicaat "Fair Trade Dorp" te bemachtigen. Met medewerking van de Deelgemeente is een werkgroepje gevormd dat hard heeft gewerkt om fairtrade nog zichtbaarder te maken in ons dorp.
Verderop in dit verslag vindt u meer hierover.

In januari hebben wij, zoals inmiddels traditie is, weer een gezellige jeu de boules-avond bij Markeer gehouden met alle vrijwilligers en hun partners.

In april heeft Martin Boon van Fair Trade Original voor een volle zaal in de Dorpskerk laten zien, d.m.v. een presentatie en een korte film, aan welke voorwaarden producenten, in dit geval in Thailand, moeten voldoen om gecertificeerd te kunnen worden. Uit Thailand komen de populaire producten als woksausen en curry’s. Natuurlijk waren de geserveerde koffie, thee, muffins en brownies van Fairtrade Original.

In 2012 deden wij weer mee aan de jaarlijkse braderie en later de Kerstmarkt. Ook nemen wij deel aan de door de Ondernemersvereniging georganiseerde "Tassenactie".

In het najaar hebben wij iemand bereid gevonden een nieuwe toonbank voor ons te maken en achter in de winkel werd een grotere werkruimte gecreëerd.

Nog uit ons "Tourist info" verleden verkochten wij Irischeques en sinds eind 2012 kunnen wij deze cheques, die tegenwoordig weer VVV cadeaubonnen heten, innemen en inwisselen voor Wereldwinkel artikelen.

toekomst
Hoewel wij nu een negatief saldo hebben behaald, blijven wij, bestuur en medewerksters, ons krachtig inzetten om onze winkel te behouden voor Hoek van Holland. Wij hopen dat het feit dat Hoek van Holland een Fair Trade Werelddorp gaat worden, mee zal helpen om de inwoners ervan te overtuigen, dat kopen in de Wereldwinkel helpt om de welvaart in de wereld een beetje eerlijker te verdelen.

Omdat wij het belangrijk vinden om in contact te blijven met andere wereldwinkels, hebben wij besloten om ons aan te melden als lid van de nieuw op te richten Stichting Wereldwinkels Nederland.

Ineke Hanemaaijer, voorzitter
April 2013

’Vrienden van Wereldwinkel Hoek van Holland’

Voor minimaal € 15,- per jaar kan men “Vriend van Wereldwinkel Hoek van Holland” worden, daar tegenover staat dat men alle kunstnijverheidartikelen met 10% korting kan kopen. Zesmaal per jaar is er een aanbieding, die door de Vrienden met extra korting kunnen worden gekocht. Helaas loopt het aantal Vrienden toch wat terug.

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligsters is afgenomen, maar via Vitis Welzijn komen er toch regelmatig nieuwe dames. Het contact met Vitis vrijwilligersbank loopt goed.
De nieuwe vrijwilligers worden eerst enige tijd ingewerkt, vooral het kassasysteem moeten zij goed onder de knie krijgen. Het afgelopen jaar hebben zich drie nieuwe medewerksters aangemeld.
Het is moeilijk om nieuwe medewerksters in te werken, omdat het zo rustig is. Een nieuwe medewerkster heeft om die reden dan ook afgehaakt.
Voor de vrijwilligers wordt 2-maandelijks werkoverleg gehouden in een van de zalen van de Dorpskerk.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen en 1 adviseur. Een bestuurslid dat is verhuisd, is vervangen door een andere vrijwilligster. De vergaderingen vinden maandelijks in een ontspannen sfeer bij iemand thuis plaats.

Logo Fairtradedorp Hoek van Holland

Fairtrade dorp Hoek van Holland

De wereldwinkel Hoek van Holland heeft in aansluiting op het streven van de gemeente Rotterdam om fairtrade gemeente te worden in het najaar 2011 het initiatief genomen om op te gaan voor de titel Fair Trade Dorp Hoek van Holland. Ook de deelgemeente is enthousiast over dit initiatief en steunt de actie met woord en daad. Niet alleen hebben 2 bestuursleden zich ingezet, maar ook andere vrijwilligers van de Wereldwinkel om Hoek van Holland fairtrade dorp te maken. Belangrijk was hun inzet bij het overhalen van restaurants om mee te doen aan de Fairtrade Week met een fairtrade menu, of fairtrade drankjes. Daardoor tellen meerdere bedrijven en organisaties mee voor het verkrijgen van de titel fairtrade dorp. En zijn verschillende ondernemers ook ambassadeur voor fairtrade dorp.

Foto seniorenlunch Hoekstee Hoek van Holland 2012
De hulp om bij de seniorenlunch (kleine 400 deelnemers) zakjes met fairtrade producten aan de deelnemers te kunnen uitreiken, was enorm. Het was hard aanpoten: ten eerste de zakjes te vullen en ten tweede op de dag zelf op tijd klaar te zijn om alle mensen te ontvangen. Door het slechte weer was de lunch verplaatst van de Hoekse Brink naar de Hoekstee.

In oktober heeft de werkgroep in samenwerking met de Businessclub Hoek van Holland en ambassadeur Sjoerd Henstra van restaurant Zwoel een bedrijfspresentatie in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen georganiseerd. Met een quiz over duurzaam ondernemen in Rotterdam met een viertal prijswinnaars.

Foto Get Hoekt Hoek van Holland 2012Ook Get Hoekt wil een steentje bijdragen door de verkoop van fairtrade producten, die de Wereldwinkel aanbiedt. Zo dragen verschillende personen en organisaties hun steentje bij aan het behalen van de titel, waarvoor onze hartelijke dank. Door al deze inzet is de aanvraag om Fairtrade Werelddorp te worden voor het eind van het jaar de deur uitgegaan.
Foto inkoop Wereldwinkel Hoek van Holland 2012

Inkoop

Kunstnijverheid
De werkgroep Inkoop Kunstnijverheid bestaat momenteel uit drie leden. Zij heeft als doel op een zo verantwoord mogelijke manier een breed aanbod van authentieke, fraaie en kunstzinnige artikelen in te kopen. De inwoners van Hoek van Holland behoren tot onze doelgroep, zo ook toeristen die vooral in het zomerseizoen onze badplaats bezoeken. Het inkopen is dan ook een belangrijke taak. De werkgroepleden hebben regelmatig contact om zaken op elkaar af te stemmen. Nieuwsbrieven van de verschillende importeurs worden doorgestuurd om elkaar op de hoogte te houden. Een aantrekkelijk assortiment is zeer belangrijk voor de wereldwinkel.
Gemiddeld een keer per jaar is er overleg met de verkoopgroep; deze etaleert de artikelen en zorgt mede voor de inrichting van de winkel. Ook gaat soms iemand van de verkoopgroep mee naar de “trenddagen” van Fair Trade Original waar de nieuwe collectie getoond wordt en waarbij over de achtergronden van de producten wordt verteld.

Taken van de inkoopgroep:
*het zo goed mogelijk plannen van het inkopen, waarbij rekening gehouden wordt met speciale momenten in het jaar zoals o.a. Pasen, World Fair Trade Dag, Moederdag, Sinterklaas en Kerst.
*Het steeds weer zorgen voor een zo gevarieerd en verrassend mogelijk aanbod van nieuwe artikelen.
*Regelmatig iemand van de verkoopgroep of een andere vrijwilliger meenemen bij het inkopen om sfeer te proeven en ideeën op te doen.
*Het prijzen en controleren van de ingekochte artikelen en het invoeren in ons kassasysteem.

Ongeveer 8 a 10 keer per jaar reizen we af naar Culemborg. Daar zijn de meeste importeurs centraal in het land gehuisvest. Op een dag kunnen we de meeste importeurs bezoeken en onze inkopen meenemen.
Fair Trade Original en de Evenaar delen een groot gebouw. Dit zijn dan ook grote importeurs.
Even verderop ligt Centrum Mondiaal, een verzamelgebouw waarin 15 kleinere importeurs gehuisvest zijn. Er zijn dan ook 15 showrooms met elk een eigen sfeer en assortiment met originele en authentieke producten uit 30 landen. Importeurs zijn: Amandla, Barbosa de Brasil, Cerro Azul, Esperanza, Gone Arty, Kanika, Kinta, Lanka Lamai, Madat Nepal, Sarana, Tahoua Import, Tilingro, Twinning Company en Wisnu. Cusco en Teranga met Simbolica zitten daar niet zo ver vandaan. En de vertegenwoordiger van de importeur van de wierook, Mira, bezoekt ons in de winkel en levert dan de bestelling af.

Foto kunstnijverheid buddha Hoek van Holland 2012

We proberen Wereldwinkel Hoek van Holland een aantrekkelijke uitstraling te geven die mensen uitnodigt naar binnen te stappen om hun aankopen te doen wat betreft food, maar ook non food/ kunstnijverheid. Iedereen die een speciaal cadeau zoekt, kan bij ons terecht en zo hopen we dat veel mensen een cadeau met een meerwaarde aanschaffen.

Food
De inkoop van de food is dit jaar helaas iets terug gelopen.
Door de inkoopsamenwerking met de andere winkels uit het Westland hebben wij nog wel een bonus gekregen van Fair Trade Original. Hierdoor krijgen wij de maximale korting en dit jaar hebben wij weer een koffiebonus ontvangen. Deze bonus hebben wij met de andere winkels gedeeld.

Meer dan 10 jaar heeft Hoek van Holland de gezamenlijke inkoop van de foodproducten verzorgd. In november is dit overgenomen door mensen van ’s Gravenzande, die de bestelling doen bij Fair Trade Original en mensen van Maassluis, die de food ontvangen en de verdeling verzorgen. Wij bedanken de Deelgemeente voor het gebruiken van de loods aan de Zekkenweg gedurende de afgelopen jaren.

Foto Special Teas Wereldwinkel Hoek van Holland 2012
Dit jaar hebben we de Special Teas geïntroduceerd: de Refreshing, Purity, Relaxing en Warming: thee in een leuke geschenkverpakking, die veel verkocht wordt. Andere nieuwe producten zijn de vlokken en de zout- en pepermolen.

In november hebben we een leuke actie gehad met een Big Fair Bag, gevuld met allerlei oosterse producten voor slechts € 9,95. Deze tassen zijn ook als kerstpakketten verkocht.

Maandelijks plaatsen we een advertentie in de Hoekse Krant, met daarin de aanbieding van die maand en ook wat achtergrondinformatie en soms een leuk recept.

Foto grootverbruik koffie Wereldwinkel Hoek van Holland 2012

We hebben ook dit jaar aan de PKN,de RK en aan de praktijk voor Fysiotherapie de grootverbruik koffie geleverd

Verkopen
Verslag van de etalagecommissie ( verkoopgroep)

Foto etalering winkel Wereldwinkel Hoek van Holland 2012
De verkoopgroep bestaat uit 2 leden.
Zij passen hun agenda’s aan, aan het op tijd etaleren van de winkel. Ze halen de speciale data vanaf de jaarplanning en doen hun best de etalage zo goed mogelijk af te stemmen op het assortiment.

Er wordt het liefst ’s avonds gewerkt in verband met parkeren, daar er nogal eens een grote ladder enz nodig is.
De samenwerking binnen de verkoopgroep verloopt prima!

Kaarten
Er is wat betreft de kaart in- en verkoop niet veel veranderd ten opzichte van vorige jaren.
Zo’n 4 a 5 maal per jaar worden de kaarten besteld bij Floris Recyceld Stationary.

Foto ansichtkaarten Wereldwinkel Hoek van Holland 2012

Er worden tegenwoordig ook wat kleurige kaarten ingekocht bij verschillende Winkels/ importeurs in Centrum Mondiaal.

Kerstpakketten
Het aantal verkochte Kerstpakketten viel in 2012 erg tegen. Waren het er in 2011 nog ca 225, in 2012 bleven we steken op ca 70.
Veel bedrijven blijken te zijn overgegaan op het bestellen van een cadeau via websites, misschien omdat men denkt dat de werknemer dat wil. Toch horen wij vaak dat een verrassingspakket eigenlijk veel leuker is, mits er bruikbare artikelen in zitten.

Logo Amnesty International Wereldwinkel Hoek van Holland 2012
Unicef en Amnesty International
Wij hebben een aparte verkoophoek voor Unicef en Amnesty. Unicef Kerstkaarten verkopen wij alleen nog op bestelling.

De schap met Amnesty artikelen is in 2012 uitgebreid.

Omzet en financiën
De omzet over 2012 was aanzienlijk lager dan 2011. Met name de verkoop van non food artikelen bleef fors achter. Het boekjaar 2012 werd dan ook afgesloten met een verlies van € 5.632.
Ook de komende jaren zal het moeilijk worden een positief resultaat te boeken.

Lidmaatschap
Wereldwinkel Hoek van Holland is lid van de Ondernemersvereniging Hoek van Holland en de Business Club Hoek van Holland.

Hoek van Holland, april 2013


Wij bedankden de volgende organisaties, waarmee wij het afgelopen jaar prettig hebben samengewerkt.
Amnesty International Westland, Bruna, Business Club Hoek van Holland, Deelgemeente HvH, Mw. H. Reukema, Hoekse Krant, Keja Media, Lectron, Lunchroom Artusi Uno, Marskramer bv, Marathon Bakkerij, Mouris Projecten Bureau MPB, Unicef en Piet Westdijk.
Omhoog  l  Terug
l  Eten & Drinken  l  Kunstnijverheid  l  Sieraden  l  Accessoires  l  Wierook  l  Speelgoed  l  Papier  l

Copyright © Keja Media - All rights reserved 2009