Producten
Nieuwe producten
Aanbiedingen
Unicef / Amnesty
Themadagen
Kerstpakketten
Grootverbruik
l  Eten & Drinken  l  Kunstnijverheid  l  Sieraden  l  Accessoires  l  Wierook  l  Speelgoed  l  Papier  l l  Home  l  Terug  l
l  Contact  l  Sitemap  l
Eerlijke handel
Producten
Nieuwe producten
Aanbiedingen
Themadagen
Kerstpakketten
Grootverbruik koffie
Vrienden pagina
Zakelijke vrienden
Vrijwilligers
Onze wereldwinkel
Contact

Jaarverslag 2013

Voorwoord

In 2013 werd bereikt wat in 2012 al werd voorbereid: Hoek van Holland verkreeg de titel “FAIRTRADE DORP”.

Dit dankzij het vele werk van wereldwinkel medewerkers Marjan Moerman en Karel Haga en de zeer positieve medewerking van voorzitter Hestia Reukema en de communicatiemedewerkster Yvonne van der Ham van onze Deelgemeente.

Op 7 september, tijdens een goed bezochte en gezellige dag, die in het teken stond van duurzaamheid en eerlijke handel, kwam wethouder Alexandra van Huffelen speciaal naar Hoek van Holland om het bij de titel Fairtrade dorp behorende bord te overhandigen. Dit bord is bevestigd aan het deelgemeentebord Hoek van Holland aan de toegangsweg op de Dirk van den Burgweg.
Of deze titel de komende jaren behouden kan blijven, is echter de vraag, aangezien Hoek van Holland geen Deelgemeente meer is, maar slechts een buitengebied van Rotterdam. Toch was deze actie heel belangrijk, omdat wij de inwoners van Hoek van Holland het belang van eerlijke wereldhandel nogmaals duidelijk hebben kunnen maken.

In vervolg op de mededeling in het jaarverslag 2012, hebben wij als Wereldwinkel Hoek van Holland ons lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVVW) per 1 januari 2013 opgezegd en ons per 1 maart daaropvolgend aangemeld bij de Stichting Wereldwinkels Nederland (SWN).
De ontwikkelingen bij de LVVW het afgelopen jaar hebben ons er van overtuigd dat we een goede beslissing hebben genomen. De doelstellingen van SWN verschillen niet zoveel van de LVVW, namelijk tenminste 85% van de verkochte artikelen moet voldoen aan de fairtrade eisen, alleen de manier waarop dat bereikt wordt, verschilt. Waar bij de LVVW steeds meer verplichtingen aan de winkels wordt opgelegd, - niet alleen wat inrichting betreft, maar ook welke producten verkocht moeten worden en een minimum afname - zijn bij de nieuwe SWN de winkels daar zelf verantwoordelijk voor.

In ons district Zuid-Holland West hebben alle wereldwinkels besloten tweemaal per jaar gezamenlijk te blijven vergaderen, ongeacht de organisatie waarbij ze aangesloten zijn, om op de hoogte te blijven van elkaars wel en wee en elkaar waar mogelijk te steunen. Na de pauze heeft elke organisatie nog een apart overleg.

In de loop van 2013 hebben wij de vlag en naamborden van de winkel aangepast aan het blauw/wit van SWN.

Helaas is de crisis, die nu al een aantal jaren voortduurt, eind 2013 nog steeds niet voorbij. Steeds meer winkels in ons dorp komen leeg te staan. Ook wij kampen met een flink tekort en proberen er alles aan te doen om de omzet te verhogen. Daartoe is een jaarplanning gemaakt met allerhande acties, zoals vriendenaanbiedingen, sieradenparty en verlotingen.

Zoals elk jaar hebben wij deelgenomen aan de jaarlijkse braderie en kerstmarkt.

In januari was onze jaarlijkse vrijwilligersavond, waarbij iedereen voor iets lekkers zorgt en die wordt afgesloten met een fanatiek potje jeu de boules

Wij waren blij verrast, dat de Hoekse Deelraad in december 2013 besloten heeft onze winkel een subsidie toe te kennen, waardoor wij goede hoop hebben de crisis positief door te komen.

Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet en gaan er van uit dat wij in 2015 ons 40-jarig bestaan kunnen vieren.

Ineke Hanemaaijer, voorzitter
Mei 2014

Inkoop

Food

De verkoop van de food is dit jaar wederom ietsje teruggelopen. Door de inkoopsamenwerking met de andere winkels uit het Westland hebben weer een bonus ontvangen van Fair Trade Original. Hierdoor krijgen wij de maximale korting en dit jaar hebben wij weer een koffiebonus ontvangen. Deze bonus hebben wij met de andere winkels gedeeld. De samenwerking met de andere winkels verloopt zeer prettig en betekent voor ons minder belasting.

De omdozen zijn ook aangepast. Veel winkels vonden de inhoud te groot. Artikelen die landelijk niet zo veel verkocht werden, zijn uit het assortiment gehaald.

Veel artikelen hebben inmiddels een nieuwe verpakking, zodat de uitstraling verjongd is en meer in deze tijd past.
In het afgelopen najaar is er een gesprek geweest met een medewerker van Fair Trade Original, waarin wij onze wensen w.b. nieuwe artikelen e.d. kenbaar konden maken. Ook kregen we wat verkooptips.
Het assortiment koffie is uitgebreid met speciale koffie voor fijnproevers.
Maandelijks plaatsen we een advertentie in de Hoekse Krant, met daarin de aanbieding van die maand en ook wat achtergrondinformatie en soms een leuk recept.
We hebben ook dit jaar aan de PKN en aan de praktijk voor Fysiotherapie de grootverbruik koffie geleverd. De Deelgemeente heeft verschillende theesoorten afgenomen.

Kaarten

Kaarten van Floris Recycled worden zo’n 4 à 5 maal per jaar besteld. De verkoop loopt nog steeds redelijk. Tevens worden er tegenwoordig regelmatig kaarten ingekocht in Culemborg. Deze kaarten horen echt thuis in de Wereldwinkel. Ze zijn wat duurder, maar worden toch ook regelmatig verkocht.Kunstnijverheid

De inkoopgroep bestaat uit 3 medewerkers. Daarnaast gaan er ook regelmatig andere medewerkers mee. Zij krijgen dan ook een idee over de vele importeurs en over de diversiteit aan producten.
We proberen bij zoveel mogelijk importeurs in te kopen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Jammer genoeg daalde de verkoop dit jaar nog verder en daardoor kunnen we ook wat minder inkopen.

We gaan zo’n 8 á 9 keer per jaar inkopen in Culemborg.

Verkoop

In- en Verkoop groep

In 2013 is de In- en Verkoopgroep twee keer bij elkaar gekomen, in februari en november.
Deze groep bestaat uit 3 mensen van de Inkoopgroep en de twee dames van de Verkoopgroep. Ook de voorzitter schuift meestal aan. In november zijn ook de mensen van de Food Inkoop er bij gekomen.
De Verkoopgroep zorgt voor de inrichting van de etalage. Meestal eens per twee weken wordt de etalage voorzien van nieuwe artikelen en een andere uitstraling. Ook de middentafels worden door dit groepje verzorgd. Zij sluiten aan bij de jaarplanning en de seizoenen.
En de Inkoopgroep zorgt voor de inkopen in Culemborg. Dit overleg is bedoeld om zaken op elkaar af te stemmen. Zo mogelijk gaan de dames van de verkoopgroep zeker een keer per jaar mee om in te kopen. Ook wat etaleren betreft doe je in Culemborg leuke ideeën op.
Veel importeurs hebben fraaie presentaties staan van hun artikelen.
In het begin van het jaar wordt de planning voor de Inkoop gemaakt zodat iedereen weet wanneer er ingekocht gaat worden en er ook op ingehaakt kan worden als er iemand mee wil gaan. Al met al is het zinnig de zaken twee keer per jaar op elkaar af te stemmen.

Kerstpakketten

Al enkele jaren loopt de verkoop van kerstpakketten terug. Veel bedrijven zijn er of mee gestopt, of zij geven hun werknemers de gelegenheid een keuze uit cadeaus via Internet te maken. Gelukkig kregen wij in december nog een order van “het Fort” en overleg met hen hebben wij een leuk pakket kunnen samenstellen.

Amnesty en Unicef

De afdeling Hoek van Holland van Amnesty International heeft een eigen hoekje in de Wereldwinkel waar hun artikelen verkocht worden. Dit zijn voornamelijk kaarten, servetten en kaarsen.
De wereldwinkel en Amnesty delen samen, tot wederzijds genoegen, een kraam op de jaarlijkse Kerstmarkt bij Humanitas.

Voor wat betreft Unicef, door problemen met de organisatie in het Westland verkopen wij geen artikelen meer, maar op bestelling nog wel kerstkaarten.

Vrienden

In 2009 zijn we begonnen met de "Vrienden actie". De bijdrage is minimaal 15.-- per jaar.
Daarvoor krijgt men altijd 10 % korting op alle ‘non food’ artikelen. Daarnaast is er iedere 2 maanden een extra aanbieding voor artikelen die betrekking hebben op speciale dagen zoals bijv. Moederdag, lente etc. Daarbij krijgen de vrienden dan 20% korting op de aangeboden artikelen.
De acties worden per email bekend gemaakt. De mensen zonder mail krijgen ze meestal per brief.
Vanaf 2009 zijn er 66 aanmeldingen geweest. Een heleboel mensen reageren niet meer op de vraag of ze de contributie willen betalen. Er zijn er nu nog een stuk of 20 over.

De koffie Aroma is het best verkochte artikel in 2013!

Activiteiten

Om de verkoop te bevorderen en meer kennis te laten maken met fairtrade producten zijn er extra activiteiten georganiseerd.

Sieradenparty d.d. 29 oktober 2013

Dinsdagavond 29 oktober hebben wij een sieradenparty gehouden. Wij hebben er geen grote ruchtbaarheid aan gegeven, maar met mond op mond reclame onder de klanten, vrienden en familie van de vrijwilligers kwamen wij aan een bezetting met 11 mensen.

De tafels, de muur achter de kassa en het sieradenbord waren kleur bij kleur opgemaakt met sjaals, sieraden en tassen.

De mensen werden ontvangen met kop koffie, of thee, een brownie en een kaakje. Later op de avond was er een glas fairtrade appelsap. De avond werd geopend met een algemeen openingspraatje over de najaarsmode. Waarna er meer op de achtergronden van de sieraden werd ingegaan. Hierna was iedereen vrij op haar gemak rondkijken.

Deze avond was er 10% (Vrienden 20%) korting op de tassen, sjaals en sieraden.

Het was een gezellige bijeenkomst met een goed resultaat. Men kocht ook veel cadeautjes (Sinterklaas/Kersttijd). Voordeel dat het in onze winkel was, dat ook de andere artikelen aandacht kregen. Tenslotte is... nu kijken, later kopen.

*Resultaat:
Een omzet van een kleine 300,-- en nieuwe mensen in de winkel.

Zomerloterij:
3 loterijen van juli t/m 7 september

Doel: Een wat duurder gaaf artikel, dat al wat langer in de winkel staat (winkeldochter) tegen de verkoopprijs te verloten. Hierdoor krijgen wij in de winkel weer ruimte voor nieuwe dingen en de klant maakt kans voor de prijs van 1,-- een mooi artikel te winnen.

 Juli


 Augustus


 7 september


Ondanks dat er door een klant onder onze aandacht was gebracht dat je een Boeddhabeeld moest krijgen en niet zelf kopen, waren de loten voor de 1e trekking zeer snel uitverkocht. Mede door de verkoop van de loten op de Braderie op 7 juli. Wij ontdekten een verrassende talent bij een van vrijwilligers om de loten aan de man/vrouw te brengen.

De verkoop van de augustus loten verliep moeizaam. Wij hebben toen de 2e en 3e loterij samengevoegd tot één loterij met 2 prijzen, waarvan de trekking op 7 september, de Dag van de Duurzaamheid op het podium op het Brinkplein heeft plaatsgevonden.

De opbrengst van de loterijen heeft de verkoopprijs van de prijzen met een klein bedrag overschreden.

Over de loterijen hebben 4 artikelen in de Hoekse Krant gestaan.

ORGANISATIE

Bestuur en leden

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter : Ineke Hanemaaijer
Secretaris : Riet Ramondt
Penningmeester : Boy Prins
Lid : Karel Haga
Lid : Joke Verdonk
Adviseur : Marjan Moerman

Bij de jaarvergadering in april is Riet Ramondt gestopt met het secretariaat. In oktober heeft via Vitis Vrijwilligersbank iemand zich aangemeld als secretaresse.
Eind 2013 heeft Karel Haga helaas afscheid genomen van onze vereniging.

Financiën

De omzet over 2013 was lager dan in 2012. Zowel de food- alsmede de non food verkopen bleven fors achter.
Het boekjaar 2013 werd dan ook afgesloten met een verlies van E 7998.
Ook de komende jaren zal het moeilijk worden een positief resultaat te boeken.

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers/leden van de vereniging Wereldwinkel Hoek van Holland bedroeg eind 2013 20. Eén van onze leden, Elly Bliek, is helaas al lange tijd ziek.

Basiscursus Wereldwinkel

4 Vrijwilligers hebben de basiscursus Wereldwinkel gevolgd. Hier een impressie van de dag. De cursus beslaat een dag van half 10 tot 16 uur. Een dag waarbij je collega vrijwilligers ontmoet uit de regio of verder uit het land. Je maakt kennis met elkaar, elkaars ervaringen en elkaars winkel.

De ochtend gaat vooral over eerlijke handel en producten. Het gaat over de importeurs en keurmerken als Max Havelaar en Utz. Maar je leert ook hoe de prijs ontstaat; van coöperatie tot aan de winkel.

De middag staat in het teken van de klant en de omgang met de klant. Er wordt gebruik gemaakt van klantprofielen. De suggestieve klant heeft een naam ( Ans, Floor en Roos en Dennis.) en een profiel (een jonge moeder, Ans de wat oudere vrouw en Roos en Dennis, een stel wat weinig te besteden heeft.) . Dat helpt je om de klanten beter te begrijpen. Waar zijn ze naar op zoek, komen ze gericht voor iets binnen of willen ze een cadeau met een boodschap. Het gaat om hun voorkeur en niet om je persoonlijke smaak. En vervolgens krijg je die middag, met een klein groepje, een artikel uit de winkel en daar moet je dan een klantprofiel bij vinden en dat proberen te “verkopen”, met de bijgeleverde informatie van het product.

Een dag die niet speciaal voor nieuwe medewerkers is, alhoewel je wel meteen een goed beeld krijgt van de wereldwinkel en de gedachte erachter. Maar ook voor medewerkers die al langer in dienst zijn is het leerzaam, als een soort opfriscursus.

Hoek van Holland,

April 2014


Met dank aan:
Al onze vrijwilligers!

Deelgemeente Hoek van Holland, Werkgroep Fairtrade Hoek van Holland, de Hoekse Krant,
Keja Media, Mouris Projecten Bureau MPB.

Omhoog  l  Terug
l  Eten & Drinken  l  Kunstnijverheid  l  Sieraden  l  Accessoires  l  Wierook  l  Speelgoed  l  Papier  l

Copyright © Keja Media - All rights reserved 2009